FAQ najczęściej zadawane pytania

FAQ - lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących Projektów, ich zakupu i adaptacji oraz odpowiedzi na nie.

O projektach

 1. Co to jest projekt gotowy?

  Jest to wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, zawierające opracowanie architektoniczno-budowlane, przeznaczone do wykorzystania przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych.

 2. Co zawiera każdy projekt?

  Każdy projekt zawiera część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną (instalacja kanalizacji, C.O i elektryczna).

 3. Ile egzemplarzy projektu otrzymam przy zakupie?

  Każdy projekt składa się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i 3 egzemplarzy projektu technicznego.

 4. Co to jest powierzchnia użytkowa?

  Jest to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku, wyłączając garaż, strych i piwnicę. Na poddaszu powierzchnia użytkowa liczona jest według następujących przepisów:

  • Poniżej 1,4 m wysokości pomieszczenia powierzchnia nie jest brana pod uwagę
  • Pomiędzy 1,4 m a 2,2 m powierzchnia liczona jest w 50%
  • Powyżej 2,2 m powierzchnia jest liczona w 100%

 5. Co to jest powierzchnia zabudowy?

  Powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym, wyznaczonego przez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich jego krawędzi zewnętrznych. Inaczej jest to powierzchnia budynku po obrysie w świetle muru.

 6. Co to jest powierzchnia netto?

  Jest to powierzchnia wszystkich podłóg w budynku z wyłączeniem strychu.

 7. Co to jest powierzchnia całkowita budynku?

  Są to zsumowane powierzchnie kondygnacji budynku, po zewnętrznym obrysie muru.

 8. Jak mierzymy wysokość budynku?

  Wysokość mierzymy od poziomu terenu (rzędna -0,45 m) do górnej krawędzi kalenicy.

 9. Czy można wybrać dowolny projekt domu?

  Niestety nie, dom jaki możemy postawić na naszej działce musi odpowiadać miejscowemu planowi zagospodarowania terenu i warunkom zabudowy. Często określają one ile kondygnacji może posiadać budynek, jaki powinien być kąt nachylenia dachu czy wysokość budynku.

 10. Co to znaczy, że projekt jest w przygotowaniu?

  Jeżeli na naszej stronie, przy projekcie, widnieje informacja, że jest on w przygotowaniu, znaczy to, że projekt nie jest dostępny od ręki, a jego dokumentacja nie została jeszcze skończona. W celu ustalenia dokładnego terminu dostępności, proszę się z nami bezpośrednio skontaktować.

 11. Czy każdy projekt dostępny jest w odbiciu lustrzanym?

  Tak, każdy projekt występuje w wersji podstawowej, jak również w wersji odbicie lustrzane, ponieważ każdy dom można różnie umiejscowić na działce, biorąc pod uwagę strony świata czy nasłonecznienie.

 12. Czy przed zakupem mogę otrzymać rysunki szczegółowe do projektu?

  Tak, przed zakupem można się do nas zwrócić o udostępnienie rysunków szczegółowych, zawierających wymiary pomieszczeń.

 13. Czy przed zakupem projektu mogę poznać koszty budowy?

  Tak, przed zakupem projektu można się do nas zwrócić o przedstawienie tabeli szacunkowych kosztów budowy budynku.

 14. Czy w projekcie gotowym można coś zmienić?

  Tak, w projekcie gotowym można wprowadzić praktycznie dowolną zmianę, pod warunkiem, że jest ona zgodna z zasadami sztuki budowlanej, jako autorzy projektu zawsze wystawiamy zgodę na zmiany, których będzie chciał dokonać Inwestor.

 15. Czy zgoda na zmiany jest bezpłatna?

  Tak, zgoda na zmiany w naszej Pracowni zawsze jest bezpłatna.

 16. Czy przy zakupie projektu muszę przewidzieć wszystkie zmiany w projekcie?

  Nie, do każdego projektu dołączamy zawsze bezpłatną zgodę na zmiany, jest to lista zmian jakich w projektach gotowych najczęściej dokonuję Inwestorzy. Przy zakupie projektu można nas poinformować o planowanych przeróbkach, gdyby nie było ich na standardowej liście, zostaną dopisane. Gdyby po otrzymaniu projektu okazało się, że na liście nie ma zmiany, jaką chcą Państwo wprowadzić lub podczas adaptacji czy budowy domu zostało zmienione coś jeszcze, co wymaga zgody autora, zawsze można się do nas zwrócić o taką dodatkową zgodę, zostanie ona wystawiona i zawsze jest to zgoda bezpłatna.

 17. Co to jest zestawienie materiałów?

  Zestawienie materiałów, inaczej przedmiar robót, inaczej ślepy kosztorys to zbiór materiałów, robocizny i sprzętu, koniecznych do wybudowania domu. Jest to uzupełnienie do projektu, przydatne podczas jego budowy i dołączane do naszych Projektów jako gratis.

 18. Czy przed zakupem projektu mogę otrzymać przedmiar robót?

  Tak, przed zakupem projektu można się do nas zwrócić o bezpłatne udostępnienie zestawienia materiałów. Może ono posłużyć np. do wyceny budowy domu przez potencjalnego wykonawcę.

 19. Czy warto kupić kosztorys?

  Tak, niezależnie czy budujemy dom metodą zleconą czy systemem gospodarczym, kosztorys może być doskonałym punktem odniesienia do każdego z etapów budowy.

 20. Co składa się na kosztorys inwestorski?

  Wszystkie nasze kosztorysy zawierają zbór kosztów materiałów, robocizny i sprzętu od stanu zero budynku do stanu deweloperskiego. Kosztorysy naszej pracowni zawierają ponadto szacunkowe koszty instalacji oraz naliczony podatek VAT. W większości przypadków nasze kosztorysy policzone są dla cen minimalnych i średnich, daje to Inwestorowi jeszcze lepszy punkt odniesienia, jeżeli chodzi o faktyczne koszty budowy.

  Należy jednak pamiętać, że żaden kosztorys nie daje nigdy 100% gwarancji faktycznego poniesienia przedstawionych kosztów, które w dużej mierze zależą od sposobu budowy i jakości użytych materiałów.

 21. Czy muszę kupić dodatkowy egzemplarz projektu?

  Nie, dodatkowy egzemplarz projektu przydaje się do wycen potencjalnych wykonawców, a także w sytuacjach kiedy wszystkie trzy egzemplarze projektu znajdują się jeszcze w Urzędzie. Nie jest on jednak konieczny.

 22. Czy muszę wybudować dom z materiałów przewidzianych w projekcie?

  Nie, podane materiały są przykładowe, można je dowolnie zmienić na etapie adaptacji.


Adaptacja projektu

 1. Czy po zakupie projektu dom można od razu zacząć budować?

  Nie. Każdy projekt katalogowy musi przejść jeszcze proces adaptacji do warunków miejscowych.

 2. Co to jest adaptacja projektu i kim jest osoba adaptująca?

  Dokonywanie zmian w projektach typowych odbywa się najczęściej w trakcie tzw. adaptacji projektu do warunków miejscowych. Adaptacja jest wymaganą przez Prawo budowlane standardową procedurą polegającą na sprawdzeniu i dostosowaniu dokumentacji do lokalnych uwarunkowań administracyjnych, klimatycznych i gruntowych oraz indywidualnych preferencji inwestora. Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że każdy projekt typowy dostępny na polskim rynku wymaga jej przeprowadzenia. Procedurę adaptacji wykonują specjalizujące się w tego typu działalności biura projektowe lub architekci współpracujący z projektantami innych branż. Ważne aby osoby dokonujące adaptacji posiadały do tego niezbędne uprawnienia. Adaptacja projektu stanowi dodatkowy koszt, który będzie zależny od zakresu usług oraz modyfikacji i jest wyceniany indywidualnie dla każdego inwestora.

 3. Co to są warunki zabudowy?

  Warunki zabudowy ustalają czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to (zależnie od organizacji gminy) wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

  Przed zakupem projektu bardzo ważne jest poznanie miejscowego planu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy możemy wybudować dom według projektu, który nam się spodobał, przed jego zakupem, warto udać się do architekta adaptującego.

 4. Czy wprowadzacie Państwo zmiany w swoich projektach i adaptujecie je do potrzeb Inwestorów?

  Nie, nasza pracownia nie dokonuje adaptacji Projektów i nie wprowadza w nich zmian.

 5. Gdzie znaleźć architekta adaptującego?

  Architekta adaptującego najlepiej znaleźć w swojej okolicy, ułatwi to kontakt i przedyskutowanie wprowadzenia ewentualnych zmian. Architekta takiego można też poszukać na naszej stronie, w tym dziale: https://archiportal.pl/adaptujacy, znajduje się tam lista pracowni w poszczególnych województwach, które dokonywały już adaptacji naszych Projektów.

 6. Jaki jest koszt adaptacji?

  Koszt adaptacji może być naprawdę bardzo różny, wszystko zależy od wielkości budynku czy zakresu wprowadzenia ewentualnych zmian, dlatego jest on ustalany każdorazowo indywidualnie z architektem adaptującym.

 7. Dlaczego uprawnienia projektantów nie są aktualne na dzień dzisiejszy?

  Uprawnienia architekta oraz specjalistów z innych branż, którzy brali udział przy tworzeniu projektu gotowego muszą być ważne na dzień powstania tego projektu, a nie na dzień jego sprzedaży. Niezbędne jest natomiast aby uprawnienia osób dokonujących adaptacji projektu były ważne na dzień złożenia projektu do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.


Sprzedaż, wymiana, zwrot

 1. Jak można zakupić projekt?

  Dokładna instrukcja tego, jak można zakupić projekt naszej pracowni znajduje się tutaj: https://archiportal.pl/o-projektach#kup-u-autora.

 2. Czy zakupiony projekt można kopiować?

  Nie, zakupionego projektu nie można kopiować i go powielać. Zdarza się czasami, że projektant musi nanieść na projekt gotowy tyle zmian, że niezbędne staje się powielenie któregoś z rysunków. W takim wypadku należy się zwrócić do nas z prośbą o wystawienie zgody na ewentualne powielenie niektórych fragmentów projektu gotowego.

 3. Czy można otrzymać projekt w wersji elektronicznej?

  Nie, wszystkie projekty sprzedawane są w wersji papierowej, nie udostępniamy plików dwg ani prywatnym inwestorom, ani biurom projektowym.

 4. Jakie dodatki mogę zakupić wraz z projektem?

  Lista aktualnych dodatków do projektów znajduje się tutaj: https://archiportal.pl/dodatki-do-projektow, a także na stronie każdego z Projektów.

 5. Czy mogę wymienić lub zwrócić zakupiony projekt?

  Tak, każdy zakupiony projekt można zwrócić do 30 dni od jego zakupu, jeżeli znajduje się on w stanie nienaruszonym. Na wymianę projektu na inny macie Państwo 365 dni. Dokładne warunki zwrotu i wymiany zostały opisane tutaj: https://archiportal.pl/regulamin-sprzedazy.