Informacje o projektach

Ceny projektów pracowni ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska obejmują podatek VAT.

Komplet projektu wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej - Paczka Ekspres 24H.

Koszt przesyłki ponosi pracownia ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska.

W przypadku płatności przelewem, projekt zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

Formy płatności za projekt: przelew na konto lub pobranie.

Potwierdzone zamówienia realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych.

Zamówienia na projekty w fazie „koncepcji” - termin realizacji ustalany jest indywidualnie przy potwierdzeniu zamówienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie z Regulaminem

CO ZAWIERA GOTOWY PROJEKT DOMU

Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego od 19.09.2021r. obowiązującą formą dokumentacji projektowej jest dokumentacja obejmująca 3 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego. Czyli 3 + 3. Dotychczasowa forma dokumentacji obejmowała: 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawiera:

 1. Opis architektoniczno-budowlany
 2. Charakterystykę energetyczną
 3. Część rysunkową:
  • Schemat usytuowania domu na minimalnej działce
  • Aranżacja wnętrza parteru i poddasza.
  • Elewacje
  • Rzuty kondygnacji
  • Rzut dachu
  • Dwa przekroje [minimum]
  • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

PROJEKT TECHNICZNY zawiera:

 1. Opis konstrukcji
 2. Zestawienie stali oraz drewna na więźbę dachową
 3. Część rysunkową:
  • Część rysunków architektury (rzuty, przekroje, elewacje)
  • Rzut fundamentów
  • Rzut stropów i nadproży
  • Rzut więźby dachowej
  • Rysunki elementów żelbetowych
 4. Opis instalacji
 5. Część rysunkową instalacji w budynku:
  • Instalację c.o. - gazową lub/i instalację na paliwo stałe
  • Instalację wody ciepłej, zimnej i kanalizacji
  • Instalację elektryczną
  • Instalację odgromową
  • Alternatywą wentylację mechaniczną z rekuperacją

MATERIAŁY DODATKOWE:

Do większości projektów dodajemy bezpłatnie: podstawowe zestawienie materiałów oraz ślepy kosztorys.

 • Kosztorys "pełny" do projektu - koszt 500zł [brutto].
 • Dodatkowy 4 egzemplarz dokumentacji płatny 450zł. [brutto]

Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji nie wymagające zgody projektanta:

 1. Zmiany materiałów budowlanych [technologii wykonania] i wykończeniowych pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji wprowadzania zmian w usytuowaniu wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych, okiennych wewnątrz i na zewnętrznych budynku.
 3. Zmiany w układzie funkcjonalnym budynku.
 4. Zezwalamy na zmiany w usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych i zewnętrznych, oraz na zmianę tarasów, balkonów i podjazdów.
 5. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
 6. Podpiwniczenie częściowe lub całkowite budynku.
 7. Zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 10 stopni, oraz ilości połaci dachowych
 8. Wprowadzenie zmian we wszystkich instalacjach wewnętrznych,
 9. Wprowadzenie zmian w ilości, wielkości i położenia kominów.
 10. Zmian w wielkości, położeniu i w wyglądzie garażu.

Powyższe zmiany mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Dokonanie zmian wybiegających poza powyższy zakres wymaga zgody autora projektu gotowego (ARCHIPORTAL). Zgoda taka zostanie wystawiona i bezpłatnie dołączona do projektu lub przesłana w innym terminie.
Nasza projekty gotowe, są to projekty architektoniczno-budowlany przeznaczony do wielokrotnego zastosowania.
Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany i sprawdzony, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym.

Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o Projekt Zagospodarowania Terenu oraz załączniki formalno-prawne.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

 1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem do urzędu.
 3. Dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
 4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
 5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 6. SPRAWDZENIA i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dodatkowo w ramach oddzielnej umowy projektant adaptujący może podjąć się uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych, sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych, uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt, w razie problemów z dokumentacją „projektu gotowego” prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

 

 

Kup u autora

Zwrot do 30 dni. Wymiana do 365 dni.

Zamówienia na projekty mogą być składane telefonicznie pod numerem: +48 603 30 61 61

lub na e-mail: biuro@archiportal.pl – w tym wypadku w wiadomości proszę podać:

Podstawowe dane:

 • Imię i nazwisko, które powinno pojawić się na fakturze oraz adres (ulica, numer, kod, miejscowość)
 • Adres wysyłki, tylko w przypadku jeżeli różni się od adresu na fakturze
 • Numer kontaktowy, który można umieścić na liście przewozowym

Informacje o zamawianym projekcie:

 • Dokładna nazwa projektu
 • Zamawiana wersja: podstawowa lub odbicie lustrzane
 • Ewentualnie zamawiany dodatek płatny

UWAGA! Do każdego projektu dołączana jest zawsze bezpłatna zgoda na zmiany, jest to lista najczęściej wprowadzanych przez Inwestorów modyfikacji projektu gotowego. Przy zamówieniu mogą Państwo napisać w wiadomości o swoich planowanych zmianach, nie jest to jednak konieczne. Gdyby okazało się, po otrzymaniu projektu, że Państwa planowanej modyfikacji nie ma na standardowej liście zmian lub jeżeli podczas adaptacji projektu lub budowy domu, została wprowadzona dodatkowa zmiana wymagająca zgody autora, zawsze można się do nas zwrócić, dodatkowa zgoda w takim wypadku wystawiana jest „od ręki” i zawsze jest to zgoda bezpłatna.

Wybór formy płatności:

 • Gotówką przy odbiorze, w takim wypadku projekt wysyłany jest zazwyczaj w następnym dniu roboczym
 • Przedpłata na konto. W tym wypadku wystawiamy fakturę lub fakturę proforma i w wiadomości zwrotnej przesyłamy do Państwa, następnie po otrzymaniu wpłaty na nasze konto, projekt jest wysyłany

Bez względu na wybór formy płatności nie ponosicie Państwo z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Koszt przesyłki (w granicach kraju) pokrywa nasza pracownia.

UWAGA! Każde, otrzymane zamówienie jest przez nas potwierdzane w wiadomości zwrotnej, w której podajemy też przybliżony czas wysyłki.

Każdy projekt sprzedawany jest w trzech egzemplarzach. Warunki zwrotu i wymiany zostały określone w Regulaminie Sprzedaży.