Projekty domów prostych i tanich w budowie

54-530 Wrocław
ul. Piołunowa 11

Kolekcja domów:

Informacje

Ceny projektów pracowni ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska obejmują podatek VAT.

Komplet projektu wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem (DHL).

Koszt przesyłki ponosi pracownia ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska.

W przypadku płatności przelewem – projekt zostanie wysłany zgodnie z życzeniem, tzn. kurierem (DHL) lub pocztą po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

Formy płatności za projekt: przelew na konto lub pobranie.

Potwierdzone zamówienia realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych.

Zamówienia na projekty w fazie „koncepcji” - termin realizacji ustalany jest indywidualnie przy potwierdzeniu zamówienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie z Regulaminem

Każdy z czterech egzemplarzy dokumentacji projektu zawiera:

CZĘŚĆ TECHNICZNO-OPISOWĄ:
 • opis techniczny
 • zestawienie stali zbrojeniowej
 • zestawienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNĄ:
 • Schemat usytuowania domu na minimalnej działce
 • Aranżacja wnętrza parteru i poddasza.
 • Elewacje
 • Rzuty kondygnacji
 • Rzut dachu
 • Dwa przekroje [minimum]
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJĄ:
 • Rzut fundamentów
 • Rzut stropów i nadproży
 • Rzut więźby dachowej
 • Rysunki elementów żelbetowych
CZĘŚĆ INSTALACYJNĄ:
 • Instalacja gazowa
 • Instalacja wody ciepłej, zimnej i kanalizacji
 • Instalacja c.o.
 • Instalacja elektryczna
 • Instalacja odgromowa
MATERIAŁY DODATKOWE:

Do większości projektów dodajemy bezpłatnie: podstawowe zestawienie materiałów oraz ślepy kosztorys.

 • Kosztorys "pełny" do projektu - koszt 200zł [brutto] (netto 162,60zł+23%).
 • Dodatkowy 5 egzemplarz dokumentacji płatny 150zł. [brutto]

Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji nie wymagające zgody projektanta:

 1. Zmiany materiałów budowlanych [technologii wykonania] i wykończeniowych pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji wprowadzania zmian w usytuowaniu wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych, okiennych wewnątrz i na zewnętrznych budynku.
 3. Zmiany w układzie funkcjonalnym budynku.
 4. Zezwalamy na zmiany w usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych i zewnętrznych, oraz na zmianę tarasów, balkonów i podjazdów.
 5. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
 6. Podpiwniczenie częściowe lub całkowite budynku.
 7. Zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 10 stopni, oraz ilości połaci dachowych
 8. Wprowadzenie zmian we wszystkich instalacjach wewnętrznych,
 9. Wprowadzenie zmian w ilości, wielkości i położenia kominów.
 10. Zmian w wielkości, położeniu i w wyglądzie garażu.

Powyższe zmiany mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Dokonanie zmian wybiegających poza powyższy zakres wymaga zgody autora projektu gotowego (ARCHIPORTAL). Zgoda taka zostanie wystawiona i bezpłatnie dołączona do projektu lub przesłana w innym terminie.
Nasza projekty gotowe, są to projekty architektoniczno-budowlany przeznaczony do wielokrotnego zastosowania.
Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany i sprawdzony, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym.

Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o Projekt Zagospodarowania Terenu oraz załączniki formalno-prawne.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

 1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem do urzędu.
 3. Dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
 4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
 5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 6. SPRAWDZENIA i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dodatkowo w ramach oddzielnej umowy projektant adaptujący może podjąć się uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych, sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych, uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt, w razie problemów z dokumentacją „projektu gotowego” prosimy o kontakt z naszym biurem.

54-530 Wrocław
ul. Piołunowa 11
tel. +48 603 30 6161
biuro@archiportal.pl

Copyright © 2010 ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska. Wszelkie prawa zastrzeżone.